WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

COVID-19 และวิตามินดี

วิตามินดีมีความสำคัญต่อสุขภาพของกระดูกและกล้ามเนื้อ และเป็นที่ทราบกันว่ามีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า การขาดวิตามินนี้ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างตัดสิน รู้จักกันในชื่อ "วิตามินแสงแดด" โดยผิวหนังผลิตขึ้นตามธรรมชาติเมื่อสัมผัสกับแสงแดด แต่ยังสามารถดูดซึมผ่านอาหารที่อุดมด้วยวิตามินดี เช่น ปลาแซลมอนและไข่ทั้งฟอง ตลอดจนอาหารเสริม

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Northwestern วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลจากประเทศที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ จีน อิหร่าน อิตาลี เกาหลีใต้ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และสรุปว่าประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง รวมถึงอิตาลีและสเปน มีแนวโน้มที่จะมี ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องวิตามินดี แม้แต่นักวิชาการที่ Johns Hopkins ก็ยังเห็นพ้องต้องกันว่าการขาดวิตามินดีนั้นไม่ได้รับการวินิจฉัย และอาจลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในระดับพื้นฐาน การวิจัยของเราระบุว่า แม้ว่าวิตามินดีอาจไม่ทำให้เรา "มีความสุข" แต่ก็สามารถมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ของเรา สำหรับคนส่วนใหญ่ "ปริมาณแสงแดดที่เหมาะสม" คือทางออกของวิตามินดีที่ดีที่สุด  Tom LeDuc