ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

ROBUST VELVET GECKO

Picture of a robust velvet gecko (Oedura robusta)
LIFE SPAN: 8.1 years
Common Name: Robust velvet gecko
Category: Gecko
Family: Gekkonidae
Scientific Name: Oedura robusta