WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

BRAZYLIA VS ARGENTYNA: NAJWAŻNIEJSZE 10 PRZYCZYNY ŚMIERCI

Kliknij link kraju, aby porównać
Argentyna ARGENTYNA BRAZYLIA Zgony
Przyczyna śmierci Rnk Zgony Rnk Zgony Podsumowanie
Choroba niedokrwienna serca 1 226,940 1 165,788 + 61,152
Grypa i zapalenie płuc 2 190,739 3 94,705 + 96,034
Choroba płuc 3 108,125 6 59,373 + 48,752
Udar mózgu 4 106,467 2 123,207 - 16,740
Choroba nerek 5 63,235 7 37,690 + 25,545
Rak płuca 6 46,601 9 31,659 + 14,942
Rak okrężnicy-odbytnicy 7 41,561 12 23,161 + 18,399
Rak piersi 8 32,867 14 20,759 + 12,108
Cukrzyca 9 31,822 5 59,608 - 27,786
Wypadki drogowe 10 29,307 8 33,871 - 4,563
Nadciśnienie 11 26,986 11 28,822 - 1,836
Inne urazy 12 26,255 21 13,807 + 12,448
zapalną/serca 13 25,572 18 17,508 + 8,064
Rak trzustki 14 21,438 24 11,999 + 9,439
Rak prostaty 15 20,977 15 19,001 + 1,976
Choroba wątroby 16 18,750 13 21,422 - 2,672
Zaburzenia endokrynologiczne 17 18,556 19 16,927 + 1,629
Samobójstwo 18 17,438 20 14,540 + 2,898
Alzheimera/demencja 19 17,392 10 30,717 - 13,325
Rak żołądka 20 16,397 17 17,992 - 1,595
Inne nowotwory 21 15,004 42 4,665 + 10,340
Choroba skóry 22 14,755 31 7,179 + 7,576
Przemoc 23 12,620 4 68,779 - 56,159
Chłoniaki 24 12,602 27 10,376 + 2,226
Rak szyjki macicy 25 11,540 29 9,511 + 2,029
Wady wrodzone 26 11,259 23 12,317 - 1,058
Białaczka 27 10,187 30 8,531 + 1,656
Niska Waga urodzenia 28 10,158 33 6,881 + 3,277
Rak przełyku 29 9,560 26 10,466 - 905
Rak wątroby 30 9,517 25 11,514 - 1,998
Rak pęcherza 31 7,797 36 5,306 + 2,491
HIV/AIDS 32 6,893 22 12,558 - 5,665
Rak jajnika 33 6,083 43 4,355 + 1,728
Rak skóry 34 4,993 38 5,032 - 39
Rak jamy ustnej 35 4,993 28 9,951 - 4,959
Choroba Parkinsona 36 4,489 41 4,770 - 282
Rak macicy 37 4,392 47 2,780 + 1,612
Niedożywienie 38 4,325 34 6,695 - 2,370
Używanie narkotyków 39 3,842 49 2,467 + 1,375
Niedokrwistość 40 3,216 50 2,417 + 799
Gruźlica 41 3,049 40 4,895 - 1,846
Choroby biegunkowe 42 2,691 35 5,659 - 2,969
Spada 43 2,356 16 18,847 - 16,491
Choroba wrzodowa 44 2,271 44 4,258 - 1,987
Choroba Chagasa 45 2,098 37 5,045 - 2,947
Alkohol 46 2,055 32 7,121 - 5,066
Dychawica 47 1,875 48 2,595 - 719
Utonięcie 48 1,769 39 4,937 - 3,168
Trauma narodzin 49 1,738 45 3,777 - 2,039
Padaczka 50 1,546 46 3,263 - 1,717
Zapalenie opon mózgowych 51 1,473 54 1,359 + 114
Pożary 52 1,302 58 1,028 + 274
Warunki matczyne 53 1,297 53 1,507 - 209
Reumatoidalne zapalenie stawów 54 1,132 61 596 + 535
Zatrucie 55 899 66 317 + 583
Choroba reumatyczna serca 56 647 51 2,193 - 1,546
Zapalenie wątroby typu C 57 524 52 1,955 - 1,431
Stwardnienie rozsiane 58 472 64 356 + 116
Zapalenie kości i stawów 59 341 65 330 + 10
Zapalenie ślepej kiszki 60 328 57 1,067 - 739
Schizofrenia 61 276 60 661 - 385
Zapalenie wątroby typu B 62 260 59 775 - 515
Prostaty przerost 63 223 55 1,097 - 874
Zapalenie mózgu 64 79 72 65 + 15
Syfilis 65 68 68 223 - 155
Warunki ustne 66 64 73 62 + 2
Górna oddechowa 67 56 67 260 - 204
Krztusiec 68 48 75 30 + 18
Trąd 69 24 69 173 - 148
Wojna 70 23 56 1,090 - 1,067
Tężec 71 14 71 88 - 73
Leiszmaniasza 72 10 63 432 - 422
Zapalenie ucha środkowego 73 9 70 94 - 85
Niedobór jodu 74 6 77 10 - 5
Choroba Hookworma 75 2 85 0 + 2
Trypanosomatozę 76 1 83 1 + 1
Glistnica 77 0 78 7 - 7
Błonica 78 0 79 7 - 7
Wągrzyca 79 0 81 4 - 4
Denga 80 0 76 14 - 14
Trichurioza 81 0 84 0 - 0
Chlamydia 82 0 80 5 - 5
Malaria 83 0 74 44 - 44
Schistosomatoza 84 0 62 593 - 593
Depresja 85 0 86 0 - 0
Niedobór witaminy A 86 0 82 1 - 1
SUMA ŚMIERCI

Uwaga: Populacja jest wyrównana do BRAZYLIA

Argentyna

Argentyna

Brazylia

Brazylia

ĆWICZENIE INTELEKTUALNE

Celem tego intelektualnego ćwiczenia jest zmierzenie, co by się stało, gdyby dwa kraje miały to samo przywództwo przyczyny śmierci. Aby umożliwić te porównania, wyrównaliśmy populację i wykorzystaliśmy całkowitą liczbę zgonów dla 10 najczęstszych przyczyn w każdym kraju, aby zasymulować „wymianę”. Skorzystaj z wykresu po lewej stronie, aby posortować według nazwy kraju i użyj podsumowującej kolumny plus i minus, aby zmierzyć różnice w ogólnej liczbie zgonów.

Statystyki oczekiwanej długości życia są obliczane w ten sam sposób na całym świecie, ale to, na co umieramy, może być bardzo duże różne w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Pomimo tych różnic, z rzadkimi wyjątkami, 10 najczęstszych przyczyn śmierci dla danego kraju będzie stanowić od 70 do 80% ich wszystkich zgonów. To tylko ćwiczenie intelektualne, nie porównanie, który kraj jest zdrowszy, ani kwestionowanie istniejących rankingów oczekiwanej długości życia. Jeśli wolisz zobacz całkowitą liczbę zgonów z ponad 80 przyczyn i wybierz własne kraje do porównania, przejdź tutaj: https://www.worldlifeexpectancy.com/pl/world-rankings-total-deaths

INFORMACJE O NASZYCH DANYCH

Wszystkie znaczące porównania między krajami powinny być dokonywane przy użyciu tego samego źródła danych i roku. Najbardziej niezawodny źródłem porównań międzynarodowych jest Światowa Organizacja Zdrowia, ponieważ jest ona znormalizowana dla krzyżowania porównania kulturowe. Jest również poddawany corocznemu przeglądowi, co często czyni go bardziej aktualnym niż dane dotyczące poszczególnych krajów których kompilacja może zająć lata. Dane WHO obejmują „prognozy” poszczególnych krajów, które są obliczane na podstawie po corocznych konsultacjach z każdym krajem przed ich publikacją. Istnieją jednak różnice, takie jak WHO dane oddzielają różne formy chorób serca i raka oraz łączą chorobę Alzheimera z demencją. W tej pierwszej 10 do porównania wykorzystano dane WHO dla obu krajów.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020