มะเร็งในกระเพาะอาหาร เอเชีย สาเหตุการตาย
WORLDHEALTHRANKINGS
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldHealthRankings
กลับมา โลก สุขภาพ เมนู
เลือกสาเหตุ

มะเร็งในกระเพาะอาหาร เอเชีย

กลับมา โลก สุขภาพ เมนู
เลือกภูมิภาค
 
อัตราการเสียชีวิตต่อ 100,000
ดี
 
 
 
แย่
อันดับภูมิภาค อัตรา อันดับโลก
1. ประเทศมองโกเลีย
28.56
1
2. ภูฏาน
20.62
2
3. ประเทศจีน
20.55
3
4. คีร์กีสถาน
17.60
4
5. ทาจิกิสถาน
15.97
7
6. เวียดนาม
15.13
9
7. คาซัคสถาน
14.16
12
8. อาเซอร์ไบจาน
13.20
17
9. เกาหลีเหนือ
11.99
21
10. ประเทศลาว
11.97
22
11. ประเทศรัสเซีย
11.80
24
12. พม่า
11.58
26
13. ประเทศญี่ปุ่น
11.47
28
14. อาร์เมเนีย
11.02
31
15. เติร์กเมนิสถาน
10.51
38
16. ประเทศอัฟกานิสถาน
10.39
42
17. เกาหลีใต้
9.13
50
อันดับภูมิภาค อัตรา อันดับโลก
18. อุซเบกิ
8.72
54
19. ประเทศบรูไน
8.69
55
20. ประเทศจอร์เจีย
8.03
62
21. อินเดีย
7.07
76
22. ประเทศเนปาล
6.79
79
23. ประเทศบังกลาเทศ
5.45
100
24. ประเทศมาเลเซีย
5.36
101
25. ศรีลังกา
4.94
107
26. สิงคโปร์
4.80
117
27. ติมอร์เลสเต
4.34
127
28. กัมพูชา
3.77
135
29. ประเทศไทย
3.41
141
30. ปากีสถาน
2.97
157
31. ฟิลิปปินส์
2.47
171
32. ประเทศอินโดนีเซีย
1.28
179
33. มัลดีฟส์
0.39
183
ICD-10 CODES: C16
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.