ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΌΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ
WORLDHEALTHRANKINGS
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldHealthRankings

Υποσιτισμός

Ποσοστό θανάτου ανά 100.000
Τυποποιημένη ηλικία
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΤΙΑΣ
ICD-10 CODES: E40-E46
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica,
Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.