ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

BUSHTIT

Picture of a bushtit (Psaltriparus minimus)
LIFE SPAN: 8 years
Common Name: Bushtit
Category: Bushtit
Family: Aegithalidae
Scientific Name: Psaltriparus minimus